skip to Main Content
Menu

TC-INFRA B.V.

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN

TC-Infra B.V. is een onafhankelijke zusteronderneming van TechnoConsult B.V. en is gespecialiseerd in onder andere:

  • beoordelen van vloeistofdichte voorzieningen op gebreken en opstellen van hersteladviezen;
  • beoordelen vloeistofkerende voorzieningen en afgeven verklaring vloeistofkerende voorziening;
  • uitvoeren van de jaarlijkse bedrijfsinterne controle van Vloeistofdichte Voorzieningen;
  • opstellen risico-inventarisatie NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten).

TC-Infra is verder actief in het inspecteren, adviseren en begeleiden van projecten in de civiele techniek. Het bureau opereert landelijk.

TC-Infra B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden TC-Infra B.V. 

TechnoConsult_logoDEF-03
Back To Top