skip to Main Content
Menu

Corné van der Steen benoemd tot voorzitter VABOR

Donderdag 27 maart 2014 is de heer Van der Steen van TechnoConsult B.V. benoemd tot voorzitter van de VABOR.

Wat doet VABOR?
Kennisoverdracht vindt in eerste instantie plaats tijdens bijeenkomsten voor de aangesloten adviesbureaus en algemene ledenvergaderingen. Vervolgens wordt over deze onderwerpen gediscussieerd in de algemene ledenvergaderingen. Tot slot worden de steeds wisselende thema’s tijdens studiebijeenkomsten gepresenteerd door (VABOR) vakdeskundigen. Deze onderwerpen hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het betreffende vakgeboed, resultaten van onderzoeken, schademechanismen, reparatietechnieken, unieke reparatieprojecten, introductie en ‘performance’ van niet-destructieve meetapparatuur, reparatiemortels, coatings, etcetera.

Back To Top