skip to Main Content
Menu

Nieuwe CUR-Aanbeveling Betonreparatie (CUR-Aanbeveling 118)

Op 13, 14 en 15 oktober 2015 heeft TechnoConsult presentaties verzorgd in verband met de introductie van de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton. Aan deze bijeenkomsten hebben een groot aantal personen uit de markt deelgenomen. WIlt u weten wat de nieuwe Aanbeveling voor u betekent. Neem dan contact op met de heer ir. C.A. van der Steen c.a.vandersteen@technoconsult.nl
Meer informatie cq. aanmelding zie deze PDF file.

Back To Top